Vítám vás v historii na kolejích.

Parní kotel

4. ledna 2010 v 19:08 | Guláš |  Parní lokomotiva
Parní kotel
Kotel je srdcem parní lokomotivy. Musí dodat potřebné množství tlakové páry k pohonu lokomotivy a pro její pomocná zařízení. U starších lokomotiv byl přetlak páry v kotli 1,0 až 1.3 MPa při teplotě 180 až 190 °C (pára nasycená), u novějších lokomotiv 1,4 až 2,1 MPa při teplotě 250 až 415 °C (pára přehřátá). V cizině se výjimečné konstruovaly kotle s přetlakem až 6 MPa a dokonce i 12 MPa. Byly však složité a neosvědčily se.
Kotel parní lokomotivy má tři části: skříňový kotel (1), válcový kotel (2) a dýmnici (3). Skříňový kotel se skládá z kotlové skříně (4) a topeniště (5). Starší lokomotivy měly topeniště měděné, později se vyrábělo ze speciálních ocelových plechů. Některé kotle měly topeniště se spalovací komorou (6). Do topeniště se vkládaly dvě až tři varné trubky (7), popř. varníky -termosifony (8). Zvětšila se tím přímá výhřevná plocha, kterou tvoří vodou smáčené stěny topeniště, spalovací komory varných trubek a varníků. Varné trubky a varníky zvyšují oběh vody v kotli a tím i její odpařování. Klenutí v topeništi (9) je ze šamotových cihel. Usměrňuje proudění zplodin hoření tak, aby dobře předávaly své teplo stěnám topeniště. V provozu klenba svým žárem podporuje proces spalování. Celé topeniště je ve vodním prostoru kotlové skříně. V dolní části je spojeno nožním rámem (10) s kotlovou skříní. Topeniště a kotlová skříň jsou s ohledem na přetlak páry v kotli vyztuženy a současně spojeny stropními rozpěrami (11) a rozpěrkami (12), a to pevnými a z části kloubovými, popř. i příčnými rozpěrami. Dveřnice kotlové skříně je vyztužena plechovými výztuhami (13). Trubkovnice topeniště nebo spalovací komora je v dolní části vyztužena ručkami (14).Spodek topeniště uzavírá rošt (15) složený z roštnic. Mezi roštnicemi jsou mezery, kterými proniká vzduch k palivu na roštu a jimiž propadá popel do popelníku. Část roštu bývá sklopná. Novější kotle jsou vybavený natřásacím roštem Houlson, který je sestaven z komůrkových roštnic (16). Otvory v jejich hřibovité hlavě se přivádí vzduch k palivu, Řady roštnic jsou pohyblivé ve čtyřech polích. Pole jsou ovládána pákami (17) z budky lokomotivy, aby bylo možné vyčistit nebo upravit vrstvu paliva na roštu. Pod roštem je popelník (18), ve kterém se shromažďuje popel a škvára při čištění roštu. Má odklopná dna (19) k vyprázdnění popelníku a popelníkové klapky (20), jimiž se reguluje přívod vzduchu k palivu na roštu. Obě zařízení se ovládají pákami z budky. V popelníku je zabudováno vstřikové potrubí (21), umožňující kropit rozžhavený popel nebo škváru v popelníku.
Vzadu je ve skříňovém kotli a topeništi upraven topný otvor s topnými dvířky (22), pro přikládání paliva na rošt lopatou. Dvířka mohou být kruhová, otočná kolem svislého čepu vně kotlové skříně, obdélníková, odklopná dovnitř topeniště nebo oválná, dvoudílná, otevíraná křídlovitě do stran (tzv. typ butterfty - motýlek). U lokomotiv s mechanickým přikladačem uhlí je topný otvor prodloužen dolů, aby pod dvířky mohla být umístěna rozmetací deska přikladače.
Válcový kotel se skládá z kotlových kroužků (23). Parní prostor kotle je zvětšen o jeden nebo dva parojemy. V předním parojemu (26) je umístěn regulátor (27). V parojemu je též odlučovač vody (28) a začátek potrubí k armaturové rozváděcí hlavě (29). Mezi parojemy bývá umístěna nádrž písečníku (30). Ve vodním prostoru válcového kotle jsou kouřové trubky (31) většího průměru, do kterých jsou vloženy přehřívačové články (32) - dvě až tři větve v jedné trubce a žárnice (33) - trubky menšího průměru. Trubky jsou zaválcovány nebo přivařeny do trubkovnice topeniště - spalovací komory (34) a do trubkovnice dýmnice (35). Dosahují délky 4,5 m až 7,5 m podle velikosti kotle. Proudí jimi horké plyny z topeniště do dýmnice a způsobují var vody kolem trubek. Plocha kouřovek a žárnic, smáčená vodou, tvoří nepřímou výhřevnou plochu kotle. Z přímé a nepřímé výhřevné plochy se skládá celková výhřevná plocha kotle. Plocha přehřívačových článků na straně páry tvoří výhřevnou plochu přehřívače. Skříňový i válcový kotel je opatřen vymývacími otvory (36), uzavřenými vymývacími víčky nebo šrouby. Na spodku válcového kotle je kalojem (37) s odkalovačem (38), který je také na spodní části skříňového kotle. Pneumatické odkalovače lze obsluhovat i za jízdy lokomotivy z její budky.
Dýmnice odvádí do ovzduší kouř z kotle a výfukovou páru z parního stroje, zachycuje jiskry a popílek a vytváří výfukovým zařízením dyšna -komín potřebný tah v kotli k hoření paliva na roštu. Musí být dostatečně prostorná a utěsněná. Moderní kotle byly někdy vybaveny výfukovým zařízením "Kylchap" (konstruktéři Kylälä a Chapelon}. Má dvojitý výfukový stojan a dvě dyšny (39), dva usměrňovací nástavky (40), každý se čtyřmi tryskami a dva válcové nástavky (41). Komín (42) je proto rovněž dvojitý. V principu je to ejektor, který umožňuje automatickou regulaci tahu v kotli v závislosti na výkonu parního stroje. Prostor mezi dyšnou a komínem je uzavřen jiskrojemem (43). Pokud parní stroj nepracuje, lze krátkodobě zvýšit tah v kotli pomocnou dmychavkou (44). Horký popílek v dýmnici lze kropit vodou stříkacím zařízením (45) a omezit tak jiskření popřípadě vyhřátí a zkřížení litěných dýmničních dveří (na čele kotle). V dýmnici je též dvoudílná přehřívačová skříň (46). K ní jsou připojeny přehřívačové články (32). Jimi proudí nasycená pára ze zadní části přehřívačové skříně. Zplodiny hoření procházející kouřovkami, páru v článcích přehřívají. Po přehřátí je pára odváděna články do přední části přehřívačové skříně a z ní přiváděcími trubkami (47) k parnímu stroji. U nás se většinou používal Schmidtův přehřívač páry. Dýmnice je uzavřena dvířky. U lokomotiv rakouského původu byla dvířka plochá, dvoudílná. Skříňový i válcový kotel je opatřen tepelným obalem (49) proti ztrátám tepla.
Kotel každé lokomotivy musí být vybaven zákonitou armaturou, která obsahuje:
1. dvě spolehlivá napájecí zařízení navzájem nezávislá. U nás se používaly injektory, a to sací i tlakové v horizontálním i vertikálním provedení. Později se zavedly injektory na výfukovou páru s přepínačem Metcalfe. upravené na levé straně lokomotivy. V cizině se používala také různá čerpadla a předehřívače napájecí vody
2. dva vodoznaky, aspoň jeden z nich se sklem, druhý mohl být jako zkoušecí kohout
3. štítek s nápisem "Nejnižší stav vody - NSV" a ryskou nejméně 100 mm nad žárorysem (nejvyšším bodem stropu topeniště);
4. kotelní tlakoměr s označením nejvyššího dovoleného přetlaku v kotli
5. nejméně dva olovníky (50} na přední a zadní části stropu topeniště - duté šrouby s kónickým závitem a olověným výlitkem. Při poklesu hladiny vody pod NSV a obnažení stropu topeniště se olovo, které v tu chvíli nebylo chlazeno vodou v kotli vytaví a pára z kotle unikala do pece (ochrana proti vyhřátí a destrukci ocelového kotle)
6. dva pojišťovací ventily (51) k upouštění přebytku páry, stoupne-li její přetlak v kotli nad dovolenou mez. Největšího rozšíření dosáhly pojišťovací ventily typu Popp-Coale
7. výrobní kotelní štítek, na kterém je mimo jiné označení nejvyššího bodu topeniště smáčeného vodou - žárorys.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Kuba Kuba | E-mail | Web | 31. srpna 2014 v 2:37 | Reagovat

Já mám doma zase plynový kotel a používám ho k vytápění, to se mi naštěstí zjednoduší, protože jsem objevil chytrou pěnu

2 Vodzurdoony Vodzurdoony | E-mail | Web | 12. března 2018 v 14:58 | Reagovat

На портале о состоянии здоровья есть важная информация для тех, кто стремится похудеть.

Если вы переживаете о своём здоровье и стремитесь выглядеть на старости молодой, советуем перейти на <a href=https://otzavik.ru/sbor-serafimu-otzuvu/>сбор серафимы отзывы купить</a> , где вы узнаете достаточно полезного для себя, почитаете отзывы и информацию о разных товарах.

На otzavik.ru собраны отзывы о брендах для похудения от парней и женщин, которые справились с этой задачей. Если вы стремитесь оставаться после 40 красивой и изящной, настоящие отзывы посодействуют вам определиться с покупкой препарата.

Руководство следит за реальными отзывами и не добавляет ложную справку. Ресурс изготовлен с задачей ознакомления, по этой причине считается консультационным порталом.

Вы без проблем можете найти ключевую справку о различных препаратах и реальные мнения.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama