Vítám vás v historii na kolejích.

Parní kotel

4. ledna 2010 v 19:08 | Guláš |  Parní lokomotiva
Parní kotel
Kotel je srdcem parní lokomotivy. Musí dodat potřebné množství tlakové páry k pohonu lokomotivy a pro její pomocná zařízení. U starších lokomotiv byl přetlak páry v kotli 1,0 až 1.3 MPa při teplotě 180 až 190 °C (pára nasycená), u novějších lokomotiv 1,4 až 2,1 MPa při teplotě 250 až 415 °C (pára přehřátá). V cizině se výjimečné konstruovaly kotle s přetlakem až 6 MPa a dokonce i 12 MPa. Byly však složité a neosvědčily se.
Kotel parní lokomotivy má tři části: skříňový kotel (1), válcový kotel (2) a dýmnici (3). Skříňový kotel se skládá z kotlové skříně (4) a topeniště (5). Starší lokomotivy měly topeniště měděné, později se vyrábělo ze speciálních ocelových plechů. Některé kotle měly topeniště se spalovací komorou (6). Do topeniště se vkládaly dvě až tři varné trubky (7), popř. varníky -termosifony (8). Zvětšila se tím přímá výhřevná plocha, kterou tvoří vodou smáčené stěny topeniště, spalovací komory varných trubek a varníků. Varné trubky a varníky zvyšují oběh vody v kotli a tím i její odpařování. Klenutí v topeništi (9) je ze šamotových cihel. Usměrňuje proudění zplodin hoření tak, aby dobře předávaly své teplo stěnám topeniště. V provozu klenba svým žárem podporuje proces spalování. Celé topeniště je ve vodním prostoru kotlové skříně. V dolní části je spojeno nožním rámem (10) s kotlovou skříní. Topeniště a kotlová skříň jsou s ohledem na přetlak páry v kotli vyztuženy a současně spojeny stropními rozpěrami (11) a rozpěrkami (12), a to pevnými a z části kloubovými, popř. i příčnými rozpěrami. Dveřnice kotlové skříně je vyztužena plechovými výztuhami (13). Trubkovnice topeniště nebo spalovací komora je v dolní části vyztužena ručkami (14).Spodek topeniště uzavírá rošt (15) složený z roštnic. Mezi roštnicemi jsou mezery, kterými proniká vzduch k palivu na roštu a jimiž propadá popel do popelníku. Část roštu bývá sklopná. Novější kotle jsou vybavený natřásacím roštem Houlson, který je sestaven z komůrkových roštnic (16). Otvory v jejich hřibovité hlavě se přivádí vzduch k palivu, Řady roštnic jsou pohyblivé ve čtyřech polích. Pole jsou ovládána pákami (17) z budky lokomotivy, aby bylo možné vyčistit nebo upravit vrstvu paliva na roštu. Pod roštem je popelník (18), ve kterém se shromažďuje popel a škvára při čištění roštu. Má odklopná dna (19) k vyprázdnění popelníku a popelníkové klapky (20), jimiž se reguluje přívod vzduchu k palivu na roštu. Obě zařízení se ovládají pákami z budky. V popelníku je zabudováno vstřikové potrubí (21), umožňující kropit rozžhavený popel nebo škváru v popelníku.
Vzadu je ve skříňovém kotli a topeništi upraven topný otvor s topnými dvířky (22), pro přikládání paliva na rošt lopatou. Dvířka mohou být kruhová, otočná kolem svislého čepu vně kotlové skříně, obdélníková, odklopná dovnitř topeniště nebo oválná, dvoudílná, otevíraná křídlovitě do stran (tzv. typ butterfty - motýlek). U lokomotiv s mechanickým přikladačem uhlí je topný otvor prodloužen dolů, aby pod dvířky mohla být umístěna rozmetací deska přikladače.
Válcový kotel se skládá z kotlových kroužků (23). Parní prostor kotle je zvětšen o jeden nebo dva parojemy. V předním parojemu (26) je umístěn regulátor (27). V parojemu je též odlučovač vody (28) a začátek potrubí k armaturové rozváděcí hlavě (29). Mezi parojemy bývá umístěna nádrž písečníku (30). Ve vodním prostoru válcového kotle jsou kouřové trubky (31) většího průměru, do kterých jsou vloženy přehřívačové články (32) - dvě až tři větve v jedné trubce a žárnice (33) - trubky menšího průměru. Trubky jsou zaválcovány nebo přivařeny do trubkovnice topeniště - spalovací komory (34) a do trubkovnice dýmnice (35). Dosahují délky 4,5 m až 7,5 m podle velikosti kotle. Proudí jimi horké plyny z topeniště do dýmnice a způsobují var vody kolem trubek. Plocha kouřovek a žárnic, smáčená vodou, tvoří nepřímou výhřevnou plochu kotle. Z přímé a nepřímé výhřevné plochy se skládá celková výhřevná plocha kotle. Plocha přehřívačových článků na straně páry tvoří výhřevnou plochu přehřívače. Skříňový i válcový kotel je opatřen vymývacími otvory (36), uzavřenými vymývacími víčky nebo šrouby. Na spodku válcového kotle je kalojem (37) s odkalovačem (38), který je také na spodní části skříňového kotle. Pneumatické odkalovače lze obsluhovat i za jízdy lokomotivy z její budky.
Dýmnice odvádí do ovzduší kouř z kotle a výfukovou páru z parního stroje, zachycuje jiskry a popílek a vytváří výfukovým zařízením dyšna -komín potřebný tah v kotli k hoření paliva na roštu. Musí být dostatečně prostorná a utěsněná. Moderní kotle byly někdy vybaveny výfukovým zařízením "Kylchap" (konstruktéři Kylälä a Chapelon}. Má dvojitý výfukový stojan a dvě dyšny (39), dva usměrňovací nástavky (40), každý se čtyřmi tryskami a dva válcové nástavky (41). Komín (42) je proto rovněž dvojitý. V principu je to ejektor, který umožňuje automatickou regulaci tahu v kotli v závislosti na výkonu parního stroje. Prostor mezi dyšnou a komínem je uzavřen jiskrojemem (43). Pokud parní stroj nepracuje, lze krátkodobě zvýšit tah v kotli pomocnou dmychavkou (44). Horký popílek v dýmnici lze kropit vodou stříkacím zařízením (45) a omezit tak jiskření popřípadě vyhřátí a zkřížení litěných dýmničních dveří (na čele kotle). V dýmnici je též dvoudílná přehřívačová skříň (46). K ní jsou připojeny přehřívačové články (32). Jimi proudí nasycená pára ze zadní části přehřívačové skříně. Zplodiny hoření procházející kouřovkami, páru v článcích přehřívají. Po přehřátí je pára odváděna články do přední části přehřívačové skříně a z ní přiváděcími trubkami (47) k parnímu stroji. U nás se většinou používal Schmidtův přehřívač páry. Dýmnice je uzavřena dvířky. U lokomotiv rakouského původu byla dvířka plochá, dvoudílná. Skříňový i válcový kotel je opatřen tepelným obalem (49) proti ztrátám tepla.
Kotel každé lokomotivy musí být vybaven zákonitou armaturou, která obsahuje:
1. dvě spolehlivá napájecí zařízení navzájem nezávislá. U nás se používaly injektory, a to sací i tlakové v horizontálním i vertikálním provedení. Později se zavedly injektory na výfukovou páru s přepínačem Metcalfe. upravené na levé straně lokomotivy. V cizině se používala také různá čerpadla a předehřívače napájecí vody
2. dva vodoznaky, aspoň jeden z nich se sklem, druhý mohl být jako zkoušecí kohout
3. štítek s nápisem "Nejnižší stav vody - NSV" a ryskou nejméně 100 mm nad žárorysem (nejvyšším bodem stropu topeniště);
4. kotelní tlakoměr s označením nejvyššího dovoleného přetlaku v kotli
5. nejméně dva olovníky (50} na přední a zadní části stropu topeniště - duté šrouby s kónickým závitem a olověným výlitkem. Při poklesu hladiny vody pod NSV a obnažení stropu topeniště se olovo, které v tu chvíli nebylo chlazeno vodou v kotli vytaví a pára z kotle unikala do pece (ochrana proti vyhřátí a destrukci ocelového kotle)
6. dva pojišťovací ventily (51) k upouštění přebytku páry, stoupne-li její přetlak v kotli nad dovolenou mez. Největšího rozšíření dosáhly pojišťovací ventily typu Popp-Coale
7. výrobní kotelní štítek, na kterém je mimo jiné označení nejvyššího bodu topeniště smáčeného vodou - žárorys.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Kuba Kuba | E-mail | Web | 31. srpna 2014 v 2:37 | Reagovat

Já mám doma zase plynový kotel a používám ho k vytápění, to se mi naštěstí zjednoduší, protože jsem objevil chytrou pěnu

2 Vodzurdoony Vodzurdoony | E-mail | Web | 12. března 2018 v 14:58 | Reagovat

На портале о состоянии здоровья есть важная информация для тех, кто стремится похудеть.

Если вы переживаете о своём здоровье и стремитесь выглядеть на старости молодой, советуем перейти на <a href=https://otzavik.ru/sbor-serafimu-otzuvu/>сбор серафимы отзывы купить</a> , где вы узнаете достаточно полезного для себя, почитаете отзывы и информацию о разных товарах.

На otzavik.ru собраны отзывы о брендах для похудения от парней и женщин, которые справились с этой задачей. Если вы стремитесь оставаться после 40 красивой и изящной, настоящие отзывы посодействуют вам определиться с покупкой препарата.

Руководство следит за реальными отзывами и не добавляет ложную справку. Ресурс изготовлен с задачей ознакомления, по этой причине считается консультационным порталом.

Вы без проблем можете найти ключевую справку о различных препаратах и реальные мнения.

3 Bezikolutews Bezikolutews | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 17:20 | Reagovat

Сегодня эротика является неотчуждаемой частью в жизни каждого из нас. Крутые porno ролики в это время далеко не в моде. Славой начали пользоваться сексуальные и porno рассказы.

В таких историях возможно найти большое количество нужной информации, а также внести коррективы в личную интимную жизнь. Если вы стремитесь porno пособия читать бесплатно, предлагаем зайти по ссылке <a href=http://porno-kniga.ru/nudisty>нудисты порно рассказы</a>  

На porno-kniga.ru вы можете просмотреть книги на разнообразные темы. Если вы пролистаете рассказы на тематики разврата либо обольщения, вы сможете быть осведомлены, как вести себя в разнообразных ситуациях. В наши дни не все дамы досконально разбираются в вопросах полового акта. Чтобы сделать разнообразным персональный досуг, оптимально закачать порнографические книги и прочитать их. Ведь в наши дни может случится разное в жизни, а быть осведомленным – корректное решение.

На ресурсе porno-kniga.ru вы сможете найти колоссальное количество <a href=http://porno-kniga.ru/>порно рассказы</a> , доступны истории на различные темы. Невероятно распространены на сайте porno рассказы про двойное проникновение, ведь эта тема интересует сейчас многих. Тем не менее, porno рассказы про измену также пользуются спросом. Ведь из-за рутины на работе сегодня мужья изменяют своим женщинам, как и наоборот. На сейчас порно истории онлайн безумно распространены, так как многие хотят быть в теме и знать, как вести себя моментально в разных ситуациях.

Все истории на портале размещены на русском языке. Отметим и то, что русские porno рассказы могут читать посетители из различных стран СНГ. Porno рассказы и истории интересуют различные категории населения. Несмотря на то, какой ваш возраст, вы сможете найти для себя что-то интересное.

Если у вас возникли проблемы при сохранении файлов, вы можете обратиться к администраторам. Менеджеры смогут проконсультировать вас по различным нюансам, при необходимости проконсультировать по любым вопросам. Хотим отдельно напомнить о том, что вся справка на сайте предназначена для девушек, старше 18 лет.

4 Himaslo Himaslo | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 21:19 | Reagovat

<a href=https://etalon-garant.ru/><img src="https://a.radikal.ru/a40/1808/83/d4067df7a201.png"></a>

Очень много людей занимаются бизнесом в РФ. Однако, не все могут сами открыть компанию или получить необходимую документацию. Оказать помощь в этом вопросе могут специалисты. Сейчас доступно достаточно много структур, которые занимаются сбором нормативно-правовых бумаг.

Если вам необходимы услуги по регистрации предприятия в Российской Федерации, рекомендуем обратить интерес на компанию <b>"Эталон Гарант"</b>. Сотрудники разбираются также и в вопросах прекращения работы ООО в России.

На <b>etalon-garant.ru</b> вы сможете заказать договора или получить ценные бумаги очень быстро. Если вам нужна выписка из реестра сро, такую выписку вы сможете получить, если воспользуетесь услугами фирмы. Достаточно много фирм в России занимаются обработкой бумаг на получение лицензии мчс. Фирма «Эталон Гарант» получит эту лицензию за несколько суток.

Если вы не хотите стоять в хвосте и собирать бумаги, компетентные менеджеры смогут всё получить за вас. Бывают ситуации, когда клиенты обращаются в компанию из-за границы. Сотрудники компании смогут получить документ СРО для них за несколько дней. Внесение делается сразу в пару реестров.

Если вам нужно оформление документов минкультуры, специалисты обработают все бумаги и смогут получить для вас разрешительные документы. Вы можете прочитать отзывы о организации. Менеджеры разбираются в разных юридических услугах. Если вам необходимо открыть представительство компании или отделение в другой стране или области, специалисты помогут подготовить все бумаги. Важно отметить то, что регистрационный процесс происходит моментально, даже если речь идёт про регистрацию товарного знака.

На etalon-garant.ru вам предстоит работать с реальными профессионалами. Сотрудничество со специалистами фирмы будет успешным, если вы напишите к ним и попросите оформить их допуск СРО в Российской Федерации, а так же <a href=https://etalon-garant.ru/bezopasnost/security/registraciya-tehnicheskih-ustroystv/registraciya-truboprovoda-v-rostehnadzore/>регистрация трубопровода</a> . Сотрудники занимаются также и переоформлением документов. К примеру, переоформление разрешения опо занимает несколько суток, а все бумаги сотрудники подготовят сами. Вам необходимо будет только один раз явиться в компанию. Если вам потребуется лицензия ФСБ на гостайну, получить документы вы сможете даже удалённо.

Так как Россия – страна огромная, многие занимаются коммерцией в отрасли грузовых перевозок. Но оформить разрешительные бумаги на сообщение грузов не так уж и просто. Если вы не хотите стоять в очередь и делать документы, сотрудники фирмы могут сделать это за вас. Оформление документов на погрузочно разгрузочную деятельность происходит в несколько этапов. При этом, менеджеры фирмы занимаются всем самостоятельно.

Фирма работает по всей территории России. Если вам не удаётся получить лицензию на пожарную безопасность, менеджеры смогут вам посодействовать в этом вопросе и в <a href=https://etalon-garant.ru/tenders/elektronnaya-podpis-dlya-torgov-ecp/>купить эцп для торгов</a> , в основном, процедура длится неделю. Все документы будут проверены, а лицензия получена специалистами организации в сжатые сроки. В организации устроены и менеджеры, которые занимаются сопроводительными документами. Так, если вам нужно тендерное сопровождение, необходимое внимание окажут вам специалисты на всех этапах.

Необходимо выделить, что стоимость услуг в организации намного лучше, чем в других, несмотря на то, что качество услуг выше. Например, стоимость регистрации товарного знака обойдётся вам в разы дешевле, чем у конкурентов. Получить общую консультацию вы можете по 8(800)505-49-51, где менеджеры ответят на все ваши вопросы.

На etalon-garant.ru вы найдёте информацию и ответы на многие ваши вопросы. Также там находятся контакты сотрудников по работе с клиентами.

5 BenvakoFiern BenvakoFiern | E-mail | Web | 7. září 2018 v 12:47 | Reagovat

Сегодня очень популярны онлайн игры. Очень много лиц играют в онлайн игры. Выбрать крутую игру сегодня не так уж и просто. Если вы стремитесь со вкусом провести выходные, рекомендуем играть в те игры, которые известны сегодня. Одна из таких считается игра виртуальная Россия. Более подробнее о ней вы сможете узнать на нашем сайте.

На v-russia.com вы сможете играть и не стоять на одном месте. С помощью виртуальной игры вам предстоит открыть для себя много интересных фактов. Вам предстоит исследовать финансовую ситуацию и <a href=https://v-russia.com/business.act>точечные светодиодные светильники</a> , а сама игра предоставит шанс вам разобраться во многих вопросах. В онлайн-играх вы также можете зарабатывать деньги и получать опыт. Вам предстоит создавать новый вид бизнеса, развиваться в секторе маркетинга.

Вы можете сделать магазины в российских городах. У вас будет возможность создать магазин в Челябинске или Белгороде. Магазин может заниматься продажей шуб. Торговля в виртуальной России активно развита. Вы можете купить шубу в Казани со скидкой и перепродать её в Норильске. Достаточно будет в крупных городах открыть магазины. Если вы в будущем захотите реально заняться таким бизнесом, у вас будет шанс протестировать свои навыки в игре. Online Россия даст возможность вам даже приобрести город и продвигать его. Вам надо будет следить за настроем людей и смотреть за бизнесом. В браузерной версии у вас будет шанс разработать успешный бизнес и продвигать его. С помощью него у вас будет вероятность получать крупные финансы, не выходя из дома.

Возможность заработать большие деньги.

Если вы стремитесь, вы сможете сделать бизнес на тему перепродажи одежды и конечно <a href=https://v-russia.com/?mahaon>магазин штор</a> , так, реально будет открыть магазин по сбыту шуб, а дать название можно будет «Центр меха Ижевск». Магазин сможет приносить вам большие деньги, так как бизнес максимально приближен к действительности. Сегодня в онлайн проекте у вас существует возможность покупать недвижимость, зарабатывать деньги, покупать авто, занимать определенные посты в своем городе и многое другое. Виртуальная Россия предоставляет множество возможностей тем, у кого есть стимул. В онлайн версии у вас есть возможность занимать пост мэра или в министерстве.

Необходимо также выделить и факт того, что в онлайн игрушку могут играть студенты. Ведь финансовые игры браузерные в наши дни предоставляют особенный толчок вперед. С содействием экономических мыслей в игрушке вы можете даже наладить личную жизнь. Если ранее у вас были сложности в семье с деньгами, вы сможете открыть и в жизни бизнес, которым вы занимались в онлайн игрушке.

Кроме того, у каждого есть вероятность получать прибыль из игры. Если у вас, наоборот, не складывается с бизнесом в жизни, но вы достаточно знаете о сбыте штор в Москве, тогда online игрушка принесет вам приличное количество денег. Ведь на v-russia.com вы без особых сложностей можете в разные браузерные игры online играть и получать доход.

На ресурсе вы можете также столкнуться со своей второй половинкой. Ведь сейчас в игру играют достаточно много мужчин и дам. Если вы интересуетесь кем-то в игре и вами также интересуетесь, можно перейти к общению. В игре это общение может хорошо помочь обоим. Ведь вы сможете организовывать сделки или построить общий союз. Торговый союз позволит вам получить еще больше денег. Если у вашей девушки есть онлайн экономическая стратегия, которую вы не знаете, а у вас есть шанс, к примеру, купить искусственные шубы по приемлемой стоимости, вы явно сможете посодействовать друг другу. Такие «анкор» отношения будут выгодны обоим, а также смогут принести доход.

Нюансы игры.

Стоит выделить несколько слов и про саму браузерную версию. Она невероятно интересная. Её параметры также впечатляют. Сама игра создана во флэше. Вы будете вести игру, используя интересный дизайн. Игрушка невероятно увлекательная и приносит много крутых эмоций. У вас есть шанс даже постараться получить прибыль в игре на постоянной основе. Если вы построите персональную стратегию, то крутая онлайн игрушка принесет вам много денег.

Браузерные online игры невероятно пользуются спросом сейчас. Вам необходимо изучить на v-russia.com правила, в которых будет все полностью расписано. В игрушке вы можете столкнуться с продажностью или другими сложностями. Руководство сделало много для того, чтобы в игрушке вы столкнулись с интересными жизненными сложностями, которые присутствуют у русских в наши дни. Кроме этого, вам предстоит познакомиться с множеством интересных нюансов, таких как: sex, воровство, оплата ЖКХ и многое другое.

Техническое руководство.

В наши дни администрация разработала очень лояльные условия для многих игроков. Вы можете изучить все процессы в браузерной версии, столкнуться с бизнес идеями. У многих будет шанс интересно проводить свой досуг. Online игра подойдёт как для школьников, так и для состоявшихся лиц. Каждый сможет узнать что-то для себя. Если у вас возникнут сложности, вам поможет менеджеры портала убрать разного рода технические проблемы.

6 Rokabmoduene Rokabmoduene | E-mail | Web | 18. září 2018 v 3:25 | Reagovat

Modern firms who give details for BMW and MINI need be firms with large practise in these sphere. If you want to search company who provide only original details for cars, best way to find organization with good reputation. Such a organization may be <a href=http://jados.lt/>bmwautodalys</a>  company, who perform auto parts for bmw and mini.

At jados.lt there are a lot of parts for different BMW models. Firm is based in Vilnius and trade original parts for german cars and details for other cars. They have their private magazine in Vilnius, two stocks in Warsaw and one in Berlin. At their private stock they have some of auto parts for cars repairing. At website you can as rule search parts for cars, like as BMW or Mini. You should also call for them and ask them about details at phone number +37061018688.

Every year more and more details for BMW are bought with the support of web. In the Internet you may find different online magazines. There you may find and buy different car details. Original spare parts for MINI ordered only after prepayment.

Jados "jados.lt" firm have only new and certificated details. They have different details for MINI. Firm help for all persons opportunity to buy details with guarantee. Managers also have their own technical support. If you want to ask them about help, they suggest for your various ways solution of the issue. You could also use their form at site and search spare parts at VIN. Search by brand of car is also probable.

If you wish to do diagnostic for your car, you may ask managers. They support you and suggest different decisions. For example, you can go to service, where managers will diagnose your auto. You can also search and buy spare parts for various models Mini in firm. You could use various ways of purchasing. For example, spare parts searching for BMW is carried out: by VIN, by form of machine, by article.

To pay for your booking for details for MINI or BMW you can: in organization, with cash in office, with bank card, with cash at bank, use banking service and make banking transfer in different region. Firm also have their private courier serve. Courier specialists can send you details with international delivery if you leave in foreign country or do delivery at Vilnius.

Details delivery may be also for Brest, Tver, Tula, Utena and other cities. Specialists who are working at company help you with choice and suggest your different ways if you want to purchase spare parts for autos. You should however search at link characteristics for details and their photos.

7 Mopakenuals Mopakenuals | E-mail | Web | 19. října 2018 v 6:48 | Reagovat

Сегодня ключевым средством связи является телефон. С помощью мобильных гаджетов люди не только обмениваются информацией, но и используют интернет. Бывают и такие ситуации, когда телефоны выходят из строя и их надо чинить. Возникает дилемма по поводу того, где лучше отремонтировать гаджет. Если вам необходим ремонт iPhone или ремонт гаджетов Samsung, надо зайти к нам на сайт.

На mmt-service.ru вам отремонтируют устройство. Если вас привлекает быстрый ремонт и <a href=https://mmt-service.ru/remont-telefonov/nokia/nokia-8800-sirocco-edition/>Ремонт Nokia 8800 sirocco edition</a> , вы можете без проблем обращаться в компанию MMT-Service. Специалисты предприятия работают каждый день и смогут починить все гаджеты очень быстро. Стоит также выделить и факт того, что сотрудники устанавливают оригинальные детали. Если таких нет, специалисты заказывают их в компанию. Невероятно много людей получают и дополнительные плюшки вовремя ремонтных работ или другие бонусы.

Сервис ремонтирует разные телефоны. Если вам необходим ремонт Meizu устройств, а так же <a href=https://mmt-service.ru/remont-telefonov/lenovo/lenovo-ideaphone-a516/>Ремонт Lenovo ideaphone a516</a> , обращаться вам следует по контактам +7-(812)-985-82-12, где вас проинформируют. Менеджеры фирмы считаются надёжными сотрудниками, и они смогут починить даже самое сложное устройство. Бывают ситуации, когда другие сервисные центры отказывают править ваше устройство. Ключевое преимущество фирмы MMT-Service в том, что профессионалы не откажут в ремонте и смогут устранить неполадки любой сложности.

Организация сможет починить также и мобильные других моделей. Если вам нужен будет ремонт Huwei, менеджеры сервиса могут быстро отремонтировать любую модель. Мастера фирмы имеют большой опыт в работе с техникой Huwei и заменят детали при нужде очень быстро.

Специалисты проходят регулярно курсы повышения квалификации и повышают свои навыки и познания ежегодно. Они компетентны в разных системных и технических вопросах. Именно по этой причине с фирмой сегодня сотрудничают не только официальные поставщики запчастей, но и крупные компании. Сегодня в компанию обратилось уже более 12.000 клиентов и все они остались довольны услугами фирмы.

Service работает в Санкт-Петербурге по адресу Энгельса 139/21 ТК Шувалово, 2й этаж, секция С-10, или Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, 17/2, ТЦ Нарва, Секция 51. Вы также можете приехать по адресу Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2Е, вход с набережной, 5й подъезд, где вам окажут помощь с ремонтными работами.

8 Mopakenuals Mopakenuals | E-mail | Web | 19. října 2018 v 9:13 | Reagovat

Сегодня ключевым средством коммуникаций есть телефон. С помощью мобильных устройств люди не только разговариваются, но и применяют мобильные данные. Бывают и такие случаи, когда телефоны выходят из строя и их нужно чинить. Случается дилемма по поводу того, где стоит отремонтировать гаджет. Если вам потребуется ремонт айфона или ремонт телефонов Samsung, надо перейти к нам на сайт.

На mmt-service.ru вам починят телефон. Если вас привлекает быстрый ремонт и <a href=https://mmt-service.ru/remont-telefonov/sony/sony-xperia-t2-ultra/>Ремонт Sony xperia t2 ultra</a> , вы можете смело обращаться в сервис MMT-Service. Организаторы фирмы работают каждый день и смогут починить любое устройство очень быстро. Стоит также отметить и факт того, что сотрудники ставят оригинальные детали. Если они отсутствуют, специалисты заказывают их в сервис. Очень много мужчин получают и дополнительные плюшки вовремя ремонта или другие бонусы.

Сервис ремонтирует старые телефоны. Если вам необходим ремонт Meizu устройств, а так же <a href=https://mmt-service.ru/remont-telefonov/huawei/huawei-p8-dual-sim/>Ремонт Huwei p8 dual sim</a> , обращаться вам следует по телефону +7-(812)-985-82-12, где вас проконсультируют. Менеджеры организации являются опытными специалистами, и они смогут починить даже самое трудное устройство. Бывают ситуации, когда другие сервисные центры отказывают править ваше устройство. Ключевое преимущество сервиса MMT-Service в том, что спецы не откажут в ремонтных работах и смогут устранить дефекты любой сложности.

Организация сможет починить также и телефоны других моделей. Если вам необходим будет ремонт Huwei, специалисты сервиса могут в сжатые сроки отремонтировать любую модель. Сотрудники сервиса имеют большой опыт в работе с гаджетами Huwei и заменят динамики при случае очень быстро.

Специалисты проходят регулярно курсы повышения квалификации и улучшают свои навыки и знания ежегодно. Профессионалы компетентны в трудных системных и технических вопросах. Именно из-за этого с фирмой сегодня сотрудничают не только официальные поставщики деталей, но и известные компании. В это время в организацию обратилось уже более 12.000 клиентов и все они остались довольны услугами компании.

Service работает в Санкт-Петербурге по адресу Энгельса 139/21 ТК Шувалово, 2й этаж, секция С-10, или Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, 17/2, ТЦ Нарва, Секция 51. Вы также можете обратиться по адресу Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2Е, вход с набережной, 5й подъезд, где вам окажут помощь с ремонтными работами.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama